Pagdating at pamamahala ng mga kastila

Pamahalaang Lokal Barangay- pinakamaliit na pamahalaang lokal p inamumunuan ng cabeza de barangay Cabeza de barangay- dating datu o galing sa hanay ng mga cacique Tungkulin ng cabeza de barangay: - nangungolekta ng buwis - naghahanap ng polista - tagapamayapa - walang sahod , ngunit kapalit ng kanyang paglilingkod ay hindi siya pinagbabayad ng buwis at hindi kailangang magtrabaho Bayan o pueblo- ang pinuno ay ang gobernadorcillo - galing sa hanay ng cacique - hinahalal siya mula sa mga principales - maliit ang sahod ngunit ang katungkulan ay simbolo ng mataas na antas sa lipunan Ang Sistema ng Pamahalaang Panlalawigan Encomienda - simula ng lalawigan sa kapuluan - galing sa salitang Espanyol na encomendar ibig sabihin ay “ ipagkatiwala ” - ipinagkatiwala ng hari sa isang opisyal na tinatawag na encomiendero ang lupaing nasakop at ang mga katutubong nakatira roon .Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.

Ang barangay ay ang pinakamaliit na yunit ng pamahalaan. Ang mga bayan at lungsod ay binubuo ng mga barangay.

Sa kasalukuyan, may 41,995 barangay sa buong Pilipinas.

mga kaibigan ng mga opisyal u pang sila ay makalahok sa kalakalang Galyon , kailangan nilang bumili ng boletab oleta - tawag sa tiket para makakuha ng puwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal .

p inalitan ang tributo ng sedula noong 1885 at pinagbayad ang mga may edad 18 pataas .

Ang mga datu ay naging cabeza de barangay at sila ay naging bahagi ng principalía.

Comments